Pomník
padlých
Brníkov
     Bezprostřední záminkou k 1. světové válce označované také jako velká válka se stal úspěšný atentát na arcivévodu a následníka trůnu Františka Ferdinanda d'Este.
    Na Brníkově připomíná 13 obětí 1. světové války pomník padlých ve středu obce. Pokusili jsme se zjistit něco z historie našich hrdinů.
První světová válka

Václav
Černý
Nebraska
     Našel jsem zápis o Václavu Černém z Brníkova, který pobýval v roce 1885 v Nebrasce v USA. Jestli o něm něco víte, pošlete mi zprávu. Děkuji. Jirka
Češi v Nebrasce
Stará
škola
Brníkov
     Není dokladů, z nichž zjistiti by se dalo, kdy zdejší škola byla založena. Pravdě podobno je a z některých poznámek ze spisů na děkanství v Budyni nad Ohří chovaných vysvítá, že stalo se tak asi na samém sklonku století osmnáctého, neboť mluví se tam o fasi~školy brníkovské ze dne 7. srpna...
Stará škola Brníkov
Nová
škola
Brníkov
     Do této školy chodily děti z vlastní obce Brníkova, Kostelce a ze samoty "Zaháj". Původní budova školní byla nynější pastouška číslo 10 , později byl školou dům č. 45. Škola ta byla jednotřídní až do roku 1885, jelikož dostoupil počet žactva školy té ve tříletém průměru 80, povoleno v zásadě rozšíření školy o 1 třídu.
Nová škola Brníkov
Škola
Ječovice
     Že byla ve zdejší obci škola již v dobách starých, není pochyby, arci byla jen v paměti jednotlivců. Pamětní kniha farní vypráví, že P. Jos. Hasler, 1776 administrátor zdejšího kostela, vystavěl budovu školní na místě, kde posud stojí.
Škola Ječovice